O przedszkolu Bajokwy Świat
 • Przedszkole „Bajkowy świat” czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00

 • W przedszkolu nie ma przerwy wakacyjnej, pracujemy przez cały rok

 • Organizujemy urodziny dla dzieci przedszkolnych

 • Nie zapominamy również o rodzicach – organizujemy szkolenia dla rodziców prowadzone przez doświadczonych pedagogów i psychologów. Współpracujemy ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną.

Misja przedszkola Bajkowy Świat

Motto przedszkola "Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak

Naszym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu szczęśliwego dziecka. Cel realizujemy poprzez:

 • Otoczenie dzieci troską i szacunkiem

 • Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań;

 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości

 • Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości, ale nie zarozumialstwa

 • Nauczenie współdziałania w grupie

 • Dobra zabawa, niekoniecznie przed ekranem telewizora czy komputera

 • Rozwijanie sprawności fizycznej

Program podstawowy przedszkola Bajkowy Świat
 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN

 • Zajęcia muzyczno - rytmiczne

 • Język angielski – we wszystkich grupach wiekowych

 • Matematyka dla dzieci metodą prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

 • Zajęcia plastyczne

 • Zajęcia z edukacji regionalnej w ramach projektu "Wiem skąd jestem i gdzie mieszkam - poznaję Kraków i okolice ze Skrzatem"

 • Przyroda wokół nas

 • Zajęcia ruchowe

 • Muzykoterapia, bajkoterapia

Program dodatkowy przedszkola Bajkowy Świat

Dobór zajęć dodatkowych na każdy nowy rok przedszkolny konsultowany jest z rodzicami. Mogą to być:

 • basen

 • zajęcia sportowe

 • teatrolandia

 • glina i inne masy plastyczne

 • zajęcia logopedyczne  

 • język angielski

 • robotyka

 • zajęcia taneczne (balet, taniec nowoczesny lub zumba)

lub inne zaproponowane przez rodziców.