Co nowego w „Bajkowym Świecie”

Ukazał się trzeci numer naszego kwartalnika Bajkowa Gazetka. Zapraszamy do lektury:

http://www.juniormedia.pl/wp-content/newspaper/22239/bajkowa-2.pdf.