Dokumenty przedszkola

Przedszkole Publiczne "Bajkowy Świat" zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4422.141. Organem nadzorującycm działalność dydaktyczno - wychowawczą przedszkola jest Kurator Oświaty.