Dokumenty przedszkola

Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Świat" zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.1.2015. Organem nadzorującycm działalność dydaktyczno - wychowawczą przedszkola jest Kurator Oświaty.