O przedszkolu Bajokwy Świat
 • Przedszkole „Bajkowy świat” czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00

 • Organizujemy szkolenia dla rodziców prowadzone przez doświadczonych pedagogów i psychologów. Współpracujemy ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną.

 • Na terenie przedszkola działa Prywatny Gabinet Logopedyczny 

Misja przedszkola Bajkowy Świat

Motto przedszkola "Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak

Naszym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu szczęśliwego dziecka. Cel realizujemy poprzez:

 • Otoczenie dzieci troską i szacunkiem

 • Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań;

 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości

 • Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości, ale nie zarozumialstwa

 • Nauczenie współdziałania w grupie

 • Dobra zabawa, niekoniecznie przed ekranem telewizora czy komputera

 • Rozwijanie sprawności fizycznej

Oferta przedszkola Bajkowy Świat
 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN

 • Język angielski – we wszystkich grupach wiekowych

 • Dziecięca matematyka metodą prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

 • Zajęcia rozwijające Metodą Dobrego Startu

 • Zajęcia muzyczno - ruchowe

 • Zajęcia plastyczne

 • Zajęcia z edukacji regionalnej w ramach projektu "Wiem skąd jestem i gdzie mieszkam - poznaję Kraków i okolice"

 • Zajęcia wspierające dla dzieci wykazujących problemy w jakimś obszarze funkcjonowania

 • Zajęcia logopedyczne - w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Zajęcia realizowane w grupach 4 osobowych, po wcześniejszym zakwalifikowaniu.