Plan wycieczek bliskich i dalszych

Lipiec 2018

1. Wycieczka do Wiosek Świata

2. Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego hodującego alpaki