Rekrutacja

Wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

  • dla dzieci urodzonych w 2017 roku

  • dla dzieci urodzonych w styczniu i lutym 2019 roku

*******

Do dnia 7.05 br. rodzice dzieci zakwalifikowanych do PP Bajkowy Świat powinni potwierdzić w systemie FORMICO wolę przyjęcia. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

********

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się dnia 1.03.2021 r. poprzez ogólnodostępny elektroniczny system FORMICO

https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action

 

Informujemy, że nie mamy wolnych miejsc w grupie łączonej dla dzieci urodzonych w latach 2015 i 2016.

 

Wnioski w formie papierowej kandydatów, których rodzice / opiekunowie prawni wybrali Przedszkole "Bajkowy Świat" jako przedszkole pierwszego wyboru będą przyjmowane w dni robocze (poniedziałek - piątek) od 1.03 w godzinach: 9:00 - 16:00 do 31.03.2021 r w godzinach: 9:00 - 17:00

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dotyczące kandydata oświadczenia dostępne w systemie Formico w zakładce Pomoc

II etap rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca) prowadzona jest poza systemem Formico - szczegóły opisane są w Procedurze rekrutacji. Wniosek wraz z załacznikami (do pobrania poniżej) należy dostarczyć do przedszkola.