Strefa dla rodziców

Do przedszkola „Bajkowy Świat” przyjmowane są dzieci od 3 roku życia. W wyjątkowych przypadkach i w miarę wolnych miejsc możliwe jest przyjęcie dziecka 2,5 letniego. Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne prowadzone będą w roku szkolnym 2021/2022 w czterech grupach:

  • I grupa 3  latki - SMERFY
  • II grupa 4  latki - KRASNOLUDKI
  • III grupa  5 latki - SMOKI
  • IV grupa 6 latki (realizacja programu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego - zerówka) - PUCHATKI

Dzieci do poszczególnych grup przydzielane są wg następujących kryteriów:

  • zbliżony wiek
  • zbliżone potrzeby dzieci
  • zainteresownia i uzdolnienia
  • mozliwości

Dziecko przyjmowane do przedszkola musi charakteryzować się odpowiednim dla wieku stopniem samodzielności:

  • zakończony trenig higieny (nie są przyjmowane dzieci nie potrafiące korzystać z toalety)
  • umiejętność werbalnego komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich dzieci, do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci szczepione zgodnie z aktualnie obowiązującym kalendarzem szczepień.