Strefa dla rodziców

Do przedszkola „Bajkowy Świat” przyjmowane są dzieci od 3 lat. W wyjątkowych przypadkach i w miarę wolnych miejsc możliwe jest przyjęcie dziecka 2,5 letniego. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w trzech grupach wiekowych:

- I grupa 3 – latki

- II grupa 4-5 – latki

- III grupa 5-6-latki (realizacja programu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego)