Strefa dla rodziców

Do przedszkola „Bajkowy Świat” przyjmowane są dzieci od 3 lat. W wyjątkowych przypadkach i w miarę wolnych miejsc możliwe jest przyjęcie dziecka 2,5 letniego. Zajęcia edukacyjne prowadzone będą w roku szkolnym 2019/2020 w trzech grupach:


- I grupa 3 – latki

- II grupa 5 – latki

- III grupa 6-latki (realizacja programu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego)


Dzieci do poszczególnych grup przydzielane są wg następujących kryteriów:


  • zbliżony wiek
  • zbliżone potrzeby dzieci
  • zainteresownia i uzdolnienia
  • mozliwości

Dziecko przyjmowane do przedszkola musi charakteryzować się odpowiednim dla wieku stopniem samodzielności:


  • zakończony trenig higieny (nie są przyjmowane dzieci nie potrafiące korzystać z toalety)
  • umiejętność werbalnego komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami