Szkolenia i warsztaty dla rodziców

„Dzisiejsze zakochane dziecko to to, które wczoraj przytulaliśmy. Dzisiejsze roztropne dziecko to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy. Dzisiejsze serdeczne dziecko to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość. Dzisiejsze mądre dziecko to to, które wczoraj wychowaliśmy. Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy. Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.”

                          Ronald Russel

 

Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i świetlicy „Bajkowy świat” jak również innych rodziców pragnących doskonalić swoje umiejętności wychowawcze. Z oferty mogą skorzystać również nauczyciele oraz wychowawcy świetlic, domów kultury, opiekunowie sprawujący indywidualną, domową opiekę nad dziećmi w różnym wieku.

 

Proponowane przez nas szkolenia są prowadzone w formie warsztatów, opierających się na krótkich omówieniach i wprowadzeniach tematycznych, które następnie są pogłębiane w formie ćwiczeń, dyskusji i scenek. Ćwiczenia te pozwalają uczestnikom doświadczyć wielu codziennych sytuacji z dziećmi i sposobów radzenia sobie z nimi.

 

Warsztaty prowadzą: pedagog i psycholog Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ,,Pro Familia” - trenerzy ,,Szkoły dla Rodziców”.

 

Oferta tematyczna szkoleń znajduje się w załącznikach.