Wizerunek przedszkolaka

Absolwent Przedszkola „Bajkowy Świat” to dziecko:

 • otwarte na świat i ludzi,
 • samodzielne,
 • potrafiące współpracować z innymi,
 • komunikatywne, aktywne, dociekliwe, kreatywne i twórcze,
 • mające pozytywny obraz samego siebie i świadomość własnej tożsamości,
 • czujące się Polakiem i Europejczykiem,
 • odróżniające dobro od zła,
 • okazujące szacunek, otwarte i tolerancyjne wobec innych,
 • przestrzegające podstawowych wartości,
 • dostrzegające potrzeby własne oraz innych ludzi,
 • dążące do rozwiązywania problemów,
 • szanujące środowisko przyrodnicze, dostrzegające piękno otaczającej nas przyrody,
 • zainteresowane nauką, książkami oraz nowymi technologiami,
 • gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej,