O nas

Przedszkole Publiczne „Bajkowy Świat” czynne jest codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00

W roku szkolnym 2024/25 przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30 do 17:00

Pobyt 5 godzinny dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.
Każda rozpoczęta godzina powyżej 5 godzinnego limitu to koszt 1,30 PLN/godzinę

Pobyt dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
(zerówka) jest bezpłatny.

W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli i dodatkowo pomoc nauczyciela.

Stosujemy metody wychowawcze mające na celu wykształcenie u dzieci poczucia własnej wartości.

Stosowane metody oparte są na Pozytywnej Dyscyplinie, która zakłada współudział dziecka w tworzenie norm i zasad,których następnie przestrzegają zarówno dziecko, jak i osoby dorosłe.

 

misja

Motto przedszkola „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak.

Naszym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu szczęśliwego dziecka.

Cel realizujemy poprzez:

 • otoczenie dzieci troską i szacunkiem;
 • odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości;
 • kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości, ale nie zarozumialstwa;
 • nauczenie współdziałania w grupie;
 • dobra zabawa, niekoniecznie przed ekranem telewizora czy komputera;
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

oferta

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN.

 • Język angielski – we wszystkich grupach wiekowych.
 • Dziecięca matematyka metodą prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej – zajęcia dla dzieci wykazujących uzdolnienia matematyczne.
 • Zajęcia rozwijające Metodą Dobrego Startu.
 • Zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy wg metody Weroniki Sherborne.
 • Zajęcia muzyczno – ruchowe.
 • Zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia z edukacji regionalnej w ramach projektu „Wiem skąd jestem i gdzie mieszkam – poznaję Kraków i okolice”.
 • Realizacja programu autorskiego „Wartościowe dziecko w Bajkowym Świecie”.
 • Zajęcia wspierające dla dzieci wykazujących problemy w jakimś obszarze funkcjonowania.
 • Zajęcia logopedyczne – w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Zajęcia realizowane w grupach 4 osobowych lub w zależności od potrzeb dzieci indywidualnie po wcześniejszym zakwalifikowaniu przez logopedów przedszkolnych.

Wszystkie zajęcia realizowane w przedszkolu są zajęciami bezpłatnymi.